Indeks:    A  -  B  -  C  -  D  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W 


A

Advektion
Advektionståge
Anabatisk vind
Atmosfæren

B

Bagsidevejr
Bjergbølger
Bora

C

Chill-factor
Col
Contrails
Corona
Cyklonfamilie

D

Dråbestørrelse (sky og nedbør)
Dugpunktsspredning
Dugpunktstemperatur

F

Finregn
Flyvesigtbarhed
Friktionslag
Front
Frontbølge
Frontinversion
Frontogenese
Frontolyse
Frontsystem
Fronttyper
Fronttåge
Fugtadiabat
Føhn
Fønvind

G

Geostrofisk vind
Gradientvind
Gustfront

H

Hagl
Halo
Havgus
Hvid jul
Højtryk
Højtryksryg

I

Intertropisk konvergenszone
Inversion
Isallobarer
Iskorn
Isning
Isobarer
Isobarflader
Isohypser
Isotacher
Isotermer
Isslag

J

Jetstrøm
Jetstråle
Jordvind

K

Katabatisk vind
Klaris
Koldfront
Konvektion
Konvergenszone
Kornsne
Kraftig regn
Kuldeindeks
Kuling

L

Land- og søbriser
Lav jordtåge
Lavtryk
Luftmasser
Lyn

M

Maksimum-temperatur
Microburst
Minimum-temperatur
Monsun
Mosekonebryg

N

Nedbørsdannelse

O

Okklusion
Orkan
Orografisk tåge

P

Passatvinde
Polarlavtryk
Pseudotemp

Q

Q-forkortelser

R

Radiosonde
Regn
Regnbue
Relativ fugtighed
Rimis
Rimtåge
Ryg

S

Saddelpunkt
Sigtbarhed
Skybase
Skybrud
Skydannelse
Skyer
Skyhøjde
Snefygning
Sort is
Stabil/Instabil atmosfære
Standardatmosfæren
Storm
Strålingståge
Subsidensinversion
Søbriser
Sørøg

T

Temp
Temperatur
Temperaturmåling
Termik
Torden
Tropisk cyklon
Tropopause
Trug
Truglinje
Tryksystemer
Turbulens (CAT)
Tøradiabat
Tørdis
Tåge
Tågebanker
Tågedis

U

Udløsningstemperatur for termik
Underafkølet finregn
Underafkølet regn

V

Vandrende lavtryk
Varmfront
Vind og vindstød
Vindens ændring i friktionslaget
Vindhastigheder
Vindsystem (det globale)
Vindvariation i løbet af døgnet

W

Wind shear