Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Standardatmosfæren Storm Temperatur Strålingståge Subsidensinversion Temperaturmåling Søbriser Sørøg Temp Termik Torden Tropisk cyklon Tøradiabat Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Tåge Tågebanker Udløsningstemperatur for termik Vind og vindstød Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vejrrekorder (Vejrekstremer) Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Wind shear

Der findes utallige og gode meteorologiske ordbøger på nettet hvorfor det vil være spild af tid at lave min egen ordbog. Når jeg alligevel laver en delvis ordbog skyldes det at der i de artikler og tekster der findes på min hjemmeside dukker meteorologiske ord op som godt nok kan findes på meteorologiske hjemmesider, men hvor jeg synes at det kræver en længere og bedre forklaring.

De ord som du ikke finder i listen ovenfor, kan du søge efter vha. søgefunktionen øverst på siden. Alternativt kan du kigge på fx www.dmi.dk. Hvis dette ikke giver tilfredsstillende resultat, så send mig en mail, så vil jeg evt. lave en tekst og lægge den ind under min ordbog.