Der findes utallige og gode meteorologiske ordbøger på nettet hvorfor det vil være spild af tid at lave min egen ordbog. Når jeg alligevel laver en delvis ordbog skyldes det at der i de artikler og tekster der findes på min hjemmeside dukker meteorologiske ord op som godt nok kan findes på meteorologiske hjemmesider, men hvor jeg synes at det kræver en længere og bedre forklaring.

De ord som du ikke finder i listen ovenfor, kan du søge efter vha. søgefunktionen øverst på siden. Alternativt kan du kigge på fx www.dmi.dk. Hvis dette ikke giver tilfredsstillende resultat, så send mig en mail, så vil jeg evt. lave en tekst og lægge den ind under min ordbog.