Atmosfæren er det luftlag, som omkranser jordoverfladen. Af de nederste 3 lag i atmosfæren hedder det underste troposfæren. Oven på dette ligger stratosfæren og derover mesosfæren. Skillefladen mellem troposfæren og stratosfæren kaldes tropopausen.

Som sagt heder det nederste lag troposfæren eller vejrlaget, idet det er i dette lag, at alt vejr udvikles og optræder. Toppen af laget er ca. 9km over polerne og op til 18km over ækvator. Tykkelsen svarer til, at man tager et menneskehår og lægger oven på en fodbold. Fantastisk at tænke sig at alt vejr, inkl. tropiske cykloner, store tordenvejr, orkaner m.m. optræder i dette tynde lag. Temperaturen vil i store træk aftage op gennem troposfæren.

I luftfartens standard-atmosfære er højden af troposfæren 36.089ft (ca. 11km), og man har fastsat, at temperaturen ved overfladen er plus 15 grader og i toppen (tropopausen) minus 56,5 grader.

I den aktuelle atmosfære vil temperaturen i toppen af troposfæren variere en del, med koldeste temperaturer over ækvator og varmeste over polerne. Modsat oplever vi jo, at det ved overfladen er varmest nær ækvator og koldt på polerne.

Luften i troposfæren består primært af ilt (21%) og kvælstof (78%). Den eneste variable ingrediens er vanddamp.

Næste lag hedder stratosfæren, og området mellem troposfæren og stratosfæren hedder, som før omtalt, tropopausen. Tropopausen er ikke en ubrudt flade rundt om jorden, men vil ved luftmasseskellene overlappe hinanden med den højeste tropopause over ækvator og den laveste over polerne. Det er i disse tropopause-brud, at vi finder jetstrålerne.

Stratosfæren rækker op til 50km, og i de laveste 20km hersker isotermi, dvs. uændret temperatur med højde. Heroppe er meget tørt, og der findes ikke noget "vejr".

Over stratosfæren møder vi mesosfæren, som strækker sig fra 50km op til ca 80km's højde.

Kommentarer: