Herunder artikler som jeg har skrevet til div. tidsskrifter, mm.

I virkeligheden slår lyn op

Flyvemeteorolog Steen Lund, Kastrup, fortæller her, hvad forskerne i dag ved om lyn og lynnedslag. Der findes positive og negative lyn, sjældne superlyn og de farlige, varme lyn, som volder brande og ulykker.
17. maj 2020

Svenskerne stjæler vinden

Mange sejlere oplever i forårsmånederne og helt frem til midten af juli, at man ikke kan regne med almindelige vejrudsigter mht. vinden, når man skal planlægge bl.a. kapsejlads i Øresund. Dette skyldes søbrisen, som er ret fremherskende i denne periode. I denne artikel kan du se, hvordan vindforholdene vil se ud i Øresund en dag med søbriser.
2. juli 2018

Tropiske cykloner - Hurricanes

Gustav startede, som så mange andre her i livet, som lille. At han startede som dreng og ikke som pige, kan vi takke den globale rødstrømpebevægelse for. Før i tiden blev alle født som piger. Gustavs liv blev ikke langt, men dog vildt. Gustav var en tropisk cyklon.
17. september 2017

Spor efter Bornholm

I vintermånederne optræder der i Østersø området, år efter år, en vejrsituation som har givet mange danske meteorologer op til flere grå hår i hovedet. Det skyldes, at meteorologerne har følelsen af igen at »være taget på sengekanten«. Fænomenet fremkalder blandt befolkningen i Østdanmark ofte sarkastiske bemærkninger blandet med ivrig hovedrysten over den netop aflyttede vejrudsigt.
19. november 2012

Vindtærskler for forskellige flytyper

Ikke alle flytyper kan tåle lige megen vind ved start, landing og under flyvningen. Her kan du se, hvilke vindtærskler de enkelte kan tåle under start og landing.
22. oktober 2009

TAF - En nøjagtig vejrudsigt

Når du normalt hører eller ser vejudsigten, er den oftest formuleret i ret vage vendinger som "efterhånden regn fra sydvest" eller "i løbet af dagen opklaring fra nordvest". Men måske savner du mere nøjagtige tidsangivelser for, hvornår det begynder at regne, eller hvornår solen vil begynde at skinne lige der, hvor du befinder dig. Her er der håb forude! Du kan få bedre og mere nøjagtige vejrudsigter.
13. november 2008

Søbriser i Danmark

I forårsmånederne er sejlere og svæveflyvere i Danmark afhængige af viden om søbriser over hav og i kystområder.
18. april 2007

METAR - Hvordan vejret er lige nu

For at lave lufhavnsudsigter – TAF'er – for de danske lufthavne er det nødvendigt, at meteorologen ved, hvordan det aktuelle vejr er på lufthavnen. Derfor skal lufthavnen løbende observere, hvordan vejret er her og nu, og det gøres i en anden melding/”kode”, som hedder METAR.
18. april 2007