18. april 2007 Steen Lund Kommentarer (0)

For at lave lufhavnsudsigter – TAF'er – for de danske lufthavne er det nødvendigt, at meteorologen ved, hvordan det aktuelle vejr er på lufthavnen. Derfor skal lufthavnen løbende observere, hvordan vejret er her og nu, og det gøres i en anden melding/”kode”, som hedder METAR.

METAR'en udstedes normalt hver time kl. TT50, dvs. f.eks. 1050z. Hvis sigten kommer under 5km, og/eller skyhøjden kommer under 1000ft, skal der udsendes METAR hver halve time, f.eks. 1020z og 1050z.

Koden er stort set bygget op som TAF-koden.

En METAR kan se således ud:

METAR ekmb 020950z 14009kt 6000 -ra few006 bkn026 08/06 q1014 =
   1  2  3  4  5  6    7  8  

 

Første gruppe er lufthavnsforkortelsen (se under TAF).

Anden gruppe er dato/tids-gruppen for det observerede vejr. Her d. 2. i måndeden, kl. 0950z svarer til kl 11:50 dansk sommertid. (se under TAF'er).

Tredje gruppe er vindgruppen. Her 140 (retvisende) grader 9 knob (se under TAF'er)

Fjerde gruppe er sigtbarhedsgruppen. Her 6km (se under TAF'er).

Femte gruppe er vejrgruppen (hvis der er noget vejr!) Her let regn (se under TAF'er).

Sjette gruppe er skygruppen (der kan være flere!). Her få, skyhøjde 600ft (feet/fod) og skyet, skyhøjde 2600ft. Der fortælles ikke om skyarten, dog skal TCU (optårnet cumulus) og CB (cumulonimbus) opgives.

Syvende gruppe er temperaturgruppen. Her er temperaturen 8 grader (celcius), og dugpunkts-temperaturen er 6 grader. Dugpunktstemperaturen er defineret som den temperatur, som luften skal afkøles til for at være mættet med vanddamp. Det er altså en ”fiktiv” temperatur, som meteorologerne bruger. Dugpunktsspredningen er forskellen mellem de to temperaturer, her 8 minus 6 grader = 2 grader, hvilket markerer en fugtig luft. Hvis dugpunktsspredningen er 0 grader, er luften mættet og der kan være tåge. Jo større spredningen bliver, des tørrere er luften. (Se mere under Meteorologiske Oplysninger). Ved negative temperaturer sættes et "m" foran temperaturen, f.eks. m10 = minus 10 grader.

Ottende gruppe er trykket. Her q1014. Q står for qnh, som er en luftfartsforkortelse, der betyder lufttrykket reduceret til MSL (Mean Sea Level = havoverfladen) i standardatmosfæren. QNH er her1014 hPa. hPa står for hectoPascal og svarer til det tidligere brugte Millibar. Omregning til mm-kviksølv: 1000 hPa = 750 mm.

TREND.
Hvis der er en flyvemeteorolog på vagt i lufthavnen, kan metaren afsluttes med en TREND, som er en 2-timers landingsudsigt. Trenden er i realiteten en 2-timers TAF, og den er opbygget på samme måde som TAF'en.

NOSIG.
Hvis metaren afsluttes med nosig, betyder det "no significant changes" = ingen væsentlige ændringer (de næste 2 timer) i forhold til det aktuelle vejr.

SPECI.
Hvis vejret ændres radikalt (efter nærmere fastsatte regler) mellem to ”normale” observationer, skal observatøren udsende en SPECI med det ændrede vejr og med en ny tid. Se eks. herunder!


Jeg vil nu vise dig nogle flere eksempler og derefter den tilhørende oversættelse:

METAR ekch 100450z 22005kt 2000 br bkn006 08/07 q1008 becmg 5000 sct010=

Aktuelt vejr i Kastrup (København) d. 10. i måndeden kl 06:50dst.
Vind 220 grader 5 knob, sigt 2000m i dis og skyet i 600ft. Temperatur 8 grader,
dugpunktstemperatur 7 grader og trykket 1008 hPa.
Herefter følger en TREND (se forklaring  ovenfor).
Den fortæller, at meteorologen forventer, at man inden kl. 08:50dst (de næste 2 timer) får en
sigtforbedring fra 2000m til 5km, og at skyerne ændres fra 5-7/8 i 600ft til 3-4/8 i 1000ft.


METAR ekod 051020z  28012kt 9999 –shra sct012 bkn030cb 18/12 q1012=

Aktuelt vejr i Beldringe (Odense lufthavn) d. 05. i måneden kl 12:20dst.
Vind 280 grader 12 knob, sigt mere end 10km, lette regnbyger, letskyet i 1200ft og skyet af 
cumulonimbus i 3000ft. Temperatur 18 grader, dugpunkstemperatur 12 grader og trykket er
1012 hPa.


METAR ekvg 101250z 26018g32kt 3000 shrags bkn008 bkn015cb 14/12 q999=

Aktuelt vejr på Vagar (lufthavnen på Færøerne) d. 10 i måneden kl 13:50dnt.
Vind 260 grader 18 knob med vindstød til 32 knob, sigt 3000m i byger af regn og hagl, skyet i 800ft og skyet af cumulonimbus i 1500ft. Temperatur 14, dugpunktstemperaturen 12 grader, og trykket er 999 hPa.

SPECI ekrn 021034z  vrb04kt 0800 bcfg vv002 12/12 q1002=

Aktuelt (og ændret) vejr på Rønne d. 02. i måneden kl. 12:34dst.
Variabel vind 4 knob, sigt 800m i tågebanker og vertikal sigt 200ft. Temperatur og
dugpunkstemperatur 12 grader og trykket 1002 hPa.

Kommentarer: