18. april 2007 Steen Lund Kommentarer (0)

I forårsmånederne er sejlere og svæveflyvere i Danmark afhængige af viden om søbriser over hav og i kystområder.

Søbriser optræder i forårsmånederne og skyldes uens opvarmning af vand/land. Hermed dannes termale lavtryk over land. Der kræves min. 5 graders forskel, men jo større temperaturforskel jo kraftigere søbrise.

Fra marts til ind i juli vil søbriser udgøre en stor del af vindbilledet i Danmark. Det kan f.eks. være som "rene" søbriser (se kort nedenfor over Sjælland og Øresundsområdet). Disse forekommer når gradienten er svag, typisk i højtryks-vejr. Vinden skal være mindre end 8 knob.

Ved for kraftig (gradient) vind, kan søbrisen optræde som en ændring af den generelle vindretning – delvis søbrise.

Søbrisen kan i flere tilfælde optræde som søbrise-fronter. Søbrisefronter fra Vest- og Østjylland kan "nå" hinanden langs den jyske højderyg som en stribe cu/tcu-skyer. Ellers ses søbrisen oftest som ”clusters” af cu/tcu inde over landområderne (incl. Sydsverige) i forbindelse med de termiske lavtryk.

I højtrykssituationer er vejret tørt og søbrisens returstrøm vil normalt ligge i 2000-3000ft (subsidensinversion), men vi oplever også søbriser med instabil luft hvor der dannes byger, lokalt med torden, og her er der ingen ”ordnet” returstrøm.

Søbrisen i Kastrup
Vinden vil f.eks. starte i 040 grader 04-08 knob, men vil mellem kl. 10:00 og 12:00utc bliver 180-200 grader 08-15 knob.
Da søbrisen i Kastup kommer som en søbrisefront fra Køge bugt vil der først være reaktion på SW-måleren og 30-60min senere reagerer NE-måleren.

Søbrisen går tilbage til normal status efter ca. 17:00utc.

Ved for kraftig gradientvind fra f.eks. nordøst vil retningen i Kastrup blive 100-120 grader, delvis søbrise. (se eks.)

Søbrisen i Roskilde
Vil normalt være fra omkring 130 grader 10-15 knob.

Søbrisen på Nordsjælland og i Roskilde fjord
Mellem nord og nordvest 08-15 knob.

Se endvidere artiklen Svenskerne stjæler vinden og se i ordbogen under Land- og søbriser.

Kommentarer: