Strålingståge er tåge, som dannes i klart (skyfrit) og stille (stort set vindstille) vejr.

Tågens overkant skal ligge 2 meter eller højere over overfladen. Pga. udstråling fra overfladen i løbet af aftenen (varmeindstrålingen fra solen i løbet af dagen er ophørt) afkøles luften efterhånden nedefra, og hvis temperaturen når dugpunktstemperaturen, bliver luften mættet, og der dannes strålingståge. Tågen kan kun dannes over land, da vandtemperaturen vil være stort set konstant.

Strålingståge starter oftest som lav jordtåge (mosekonebryg), hvis overside skal være under 2 meter. Ved "rimtåge" (lufttemperaturen er negativ) vil tågen stadig bestå af små vand/sky-dråber. Vi kan derfor opleve at tågen fryser "sætter sig" som et hvidt rubret lag på overfladen, f.eks træer eller vejbaner. Ved "iståge" (stadig negative temperaturer) består tågen af små iskrystaller.

Kommentarer: