En luftmasse er en stor horisontal udbredt mængde luft med ensartede egenskaber mht. temperatur og fugtighed. Vi opererer med tropikluft i subtroperne, polarluft i de tempererede områder, og om vinteren artikluft længst mod nord. Alt efter oprindelsesstedet (hav eller land) kaldes luftmasserne maritime eller kontinentale. Maritim luft er fugtig, og kontinental luft er tør. Maritim polarluft kaldes mP og kontinental tropikluft for cT, osv. I Danmark vil vi ved vind mellem vest og nordvest normalt have advektion af mP (maritim polarluft), mens vi med vind fra f.eks. sydøst har advektion af cT (kontinental tropikluft).

Kommentarer: