Vindens ændring i friktionslaget.

Vindens ændring i friktionslaget er meget afhængig af selve vejrsituationen og tidspunktet på dagen.

Generelt:
Vinden vil altid fra overfladen "veerer" med højden, dvs at vinden er højredrejende (større gradtal).
Dette vil ske opad i friktionslaget som er mellem 2000-3000ft tykt.

Friktionslaget vil være højest over meget kuperet terræn og lavest over roligt hav.

Over friktionslaget vil vi have geostrofisk vind (se geostrofisk vind).

Over land vil vinden generelt aftage ned gennem friktionslaget med 50% og få en vinkel på ca 30 grader i forhold til isobarerne.
Over hav vil vinden pga den svagere friktionskraft kun aftage med 20-30% og vinklen vil være ca 10 grader i forhold til isobarerne.

Dvs at vinden gennem friktionslaget over hav i en ”standardsituation” vil dæmpes fra f.eks 20 kt til 15 kt ved havoverfladen, mens den over land vil dæmpes til 10 kt ved overfladen.

Altså med samme vind over friktionslaget, vil der være kraftigere vind ved havoverfladen end over land.

Afvigelser:
Hvis vi "ligger" i varmluft og højtryk vil vinden om natten klassisk "falde af" pga dannelse af en bundinversion. Vi vil om morgenen kunne opleve at vinden ved overfladen er f.eks 130 grader 03 knob, mens vinden i 2000ft er 190 grader 15 knob. Når bundinversionen op ad formiddagen opløses vil jordvinden bliver 160 grader 08 knob (normal-forhold).

I højtryk om foråret oplever vi ofte i Danmark dannelse af Søbriser. De dannes ofte når der er højtryk over/nær Danmark og vi har derfor svage variable vinde om morgenen. Op ad formiddagen dannes søbriserne og de vil antage alle forskellige retninger over Danmark. Styrken vil normalt være 8-15 knob. Vindstyrke og vindretning over friktonslaget (returstrømmen) kan variere til alle retninger og styrker.

I situationer med instabil koldluft forår/sommer, og ikke for kraftig gradient, vil vinden om natten "falde af" og om morgenen f.eks være 200 grader 04 knob, mens den i 2000-3000ft er 280 grader 25 knob. Op ad formiddagen vil vinden efterhånden blive 260 grader 12-15 knob, efterhånden med mulighed for vindstød til 25 knob da luften i løbet af formiddagen er blevet instabil og der er dannet konvektion/termik. Herved bliver luften over fritionslaget i perioder "trukket" ned til overfladen som vindstød.

Nb: Når vi taler om at vinden "bakker" er vinden venstredrejende!

Kommentarer: