Også kaldet højtryksryg. Er en udløber fra et højtryk mellem to lavtryksområder.

Henvisninger:

Kommentarer: