Sørøg (blandingståge) dannes om vinteren når kold luft strømmer fra land ud over en varm havoverflade. Samtidig med en fordampning fra den varme havoverflade sker der en omrøring med den kolde luft fra land, og der kan herefter ske en kondensation, hvorved tågen opstår. Tågen kan drive ind over kyst-/landområder og kaldes så "havgus".

Henvisninger:

Kommentarer: