Isobarer er linjer gennem punkter med samme tryk. Meteorologerne analyserer vejrkortene ved at tegne isobarer. På den måde kan man finde højtryk og lavtryk, og herved danner meteorologen sig et billede af den samlede vejrsituationen.

Kommentarer: