Q-forkortelser

Før i tiden brugte man inden for bl.a. luftfarten Q-forkortelser, fordi radioforbindelsen mellem fly og flyveleder til tider var forringet, og da man af sikkerhedsårsager skulle være helt sikker på, hvad man snakkede om, brugte man Q-forkortelser. 
I dag bruges nogle få stadig inden for flyvemeteorologien.

QFE = Lufttrykket i lufthavnens referencepunkt. Dvs. at med højdemåleren indstillet på QFE skal den vise 0ft (nul) når du står på jorden i referencepunktet (pladsens officielle niveau) . 
QNH = Lufttrykket reduceret til MSL (mean sea level) i Standardatmosfæren (se standardatmosfæren). Dvs at med højdemåleren, indstillet på QNH, vil den vise pladsens sande højde over MSL. 
QFF = Lufttrykket reduceret til MSL i den aktuelle atmosfære (meteorologernes QNH). Ved reduktion til MSL tages bl.a højde for temperaturen. QFF bruges på vejrkortene til trykanalysering. 
QNE = Hvad vil højden på min højdemåler vise, hvis jeg lander med højdemåleren indstillet på 1013,25 hPa? 
QBB = Skyhøjden over lufthavnens officielle niveau (normalt i meter). 
QAO = Vindretning (true) og -hastighed, over et sted eller over en zone (område) i forskellige højder (FL/altitudes), på et tidspunkt eller over et tidsinterval.

og til slut nogle mere historiske:

QMU = Temperatur og dugpunkt på lufthavnen. 
QNT = Den maksimale vindhastighed på lufthavnen.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...