Isobarer er linjer gennem punkter med samme tryk. Når vi taler om isobarflader, er der tale om hele flader, hvor trykket overalt på fladen er ens.

Hvis fladen "buler" op i atmosfæren, er der tale om højtryk, hvorimod vi har lavtryk, hvis fladen "dykker" ned i atmosfæren.
Vi kan ikke se disse isobarflader, men de svarer til det, vi ser i naturen ved bjerge og dale. Hvis jordoverfladen f.eks. er 1000hPa-fladen, vil bjergene være højtryk og dalene lavtryk.

Isobarfladehældningen (afstanden mellem isobarerne på et vejrkort) er proportional med vindhastigheden.

Kommentarer: