Isobarflader

Isobarer er linjer gennem punkter med samme tryk. Når vi taler om isobarflader, er der tale om hele flader, hvor trykket overalt på fladen er ens.

Hvis fladen "buler" op i atmosfæren, er der tale om højtryk, hvorimod vi har lavtryk, hvis fladen "dykker" ned i atmosfæren.
Vi kan ikke se disse isobarflader, men de svarer til det, vi ser i naturen ved bjerge og dale. Hvis jordoverfladen f.eks. er 1000hPa-fladen, vil bjergene være højtryk og dalene lavtryk.

Isobarfladehældningen (afstanden mellem isobarerne på et vejrkort) er proportional med vindhastigheden.

Kommentarer: