Optræder når det sner eller har sneet, og vi har kraftig vind.

Vi opererer med to typer: Lav snefygning og Høj snefygning.

Ved Lav snefygning (drsn= low drifting snow) er fygningens overkant under 2 meters højde og sigtbarheden måles over fygningen. Der meldes ikke om intensitet.

Ved Høj snefygning (blsn= Blowing snow) er overkanten af fygningen 2 meter eller mere og sigbarheden måles i fygningen, og intensiteten af fygningen meldes.

Snefygning kan optræde både når det sner, eller hvis der ligger meget sne på overfladen, og vil ofte give anledning til drivedannelser som generer trafikken og snerydningen. Ved Høj snefygning kan sigtbarheden ofte være under 1000 meter.

Kommentarer: