Tropopausen er skillefladen mellem troposfæren og stratosfæren.

Henvisninger:

Kommentarer: