Storm opstår normalt i forbindelse med kraftige lavtryk og er udtryk for middelvindhastigheder mellem 48-55 knob eller 25-28 m/sek, som svarer til 89-102 km/t. Ved stærk storm har vi 56-63 knob, ellers 29-32 m/sek = 103-117 km/t.

Her tages ikke hensyn til evt. vindstød, som kan være kraftigere. Vi kan derfor ved lavere vindstyrker opleve vindstød af stormstyrke.

Vindstød vil sige kortvarige øgninger af vindhastigheden til 10 knob eller mere i forhold til middelhastigheden.

Kommentarer: