Vi taler her om vinden i det laveste niveau over overfladen, friktionslaget. Laget er 2000-3000ft tykt, og den geostrofiske vind vil her være påvirket af friktionskraften. Det er en kraft, som virker modsat vindens bevægelsesretning. Hvis vi laver "kræfternes parallelogram" (se tegning) vil vi ved at sammenholde trykgradientkraft, corioliskraft og friktionskraft se, at den endelige vind vil blæse med lavtrykket til venstre og højtrykket til højre, men afbøjet skråt ind mod lavtrykket. Afbøjningens størrelse vil være afhængig af underlaget, jo større friktion, jo større afbøjning. Over vand oplever vi 5-10 graders afbøjning og en reduktion af hastigheden til omkring 80%, mens vi inde over land med meget kuperet terræn kan se 30-40 graders afbøjning og reduktion af styrken til omkring halvdelen.

Hvis vindretningen gennem en periode drejer mod højre, f.eks fra 170 grader til 250 grader, siger vi, at vinden "veerer". Hvis den derimod drejer mod venstre, altså fra 280 grader til 220 grader, taler vi om, at vinden "bakker".

Henvisninger:

Kommentarer: