Geostrofisk vind blæser langs rette og parallelle isobarer/isohypser over friktionslaget.
Ved trykforskelle vil luften sættes i bevægelse fra højtryk mod lavtryk (trykgradientkraft). Undervejs vil luften blive påvirket af corioliskraften, som på den nordlige halvkugle vil "vride" vinden mod højre, indtil vi som vind-resultant får en vind, der blæser med det lave tryk til venstre og højtrykket til højre. Så længe vi er over friktionslaget (friktionskraften), og isobarerne er rette og parallelle , taler vi om geostrofisk vind.

Henvisninger:

Kommentarer: