I en standard-atmosfære vil temperaturen aftage med stigende højde (luften vil være instabil (ustabil)), men i den aktuelle atmosfære oplever vi ofte situationer, hvor temperaturen tiltager med højden. Vi kan have 10 grader ved jordoverfladen, men i 1000 meters højde har vi f.eks. 20 grader. Vi har her en inversion mellem overfladen og 1000m. Da den "ligger" på overfladen kaldes den en bundinversion. Bundinversioner dannes ofte om natten i forbindelse med afkøling af jordoverfladen. I inversionslaget vil luften være stabil, hvilket betyder, at der ikke er vertikal omrøring. Ved bundinversion holdes luften således bundet ved overfladen, og vi oplever ofte tåge, dis og smog.

Inversioner findes også i forskellige højder oppe i atmosfæren.

Henvisninger:

Kommentarer: