Skyldes at vi ved fronter har varm luft over et koldt nedre lag. Vi vil derfor i et eller andet niveau oppe i atmosfæren opleve et lag, hvor temperaturen tiltager med højden, og dette kaldes en frontinversion.

Fugtigheden vil være stor i inversionen, da den varme luft er blevet skubbet op over den kolde luft (se front). Derved fortættes den, og vi vil derfor have skyer i frontinversionen og disse vil oftest give nedbør.

Kommentarer: