En front er defineret som skillefladen mellem to luftmasser. Der er på vore breddegrader normalt tale om de to luftmasser polarluft (koldluft) og tropikluft (varmluft). En luftmasse er en stor horisontal udbredt mængde luft med ensartede egenskaber mht. temperatur og fugtighed. Polarluften vil normalt ligge mod nord og tropikluften mod syd. Hvor disse luftmasser "læner" sig op ad hinanden med den kolde, tunge luft nederst og den varme, lette luft øverst, vil vi have en ret markant (stationær) frontzone vest-øst, som kaldes Polarfronten. Om vinteren optræder der over det nordlige Skandinavien til tider endnu en front, Artikfronten, som skiller artikluft og polarluft, hvor artikluften ligger nord for polarluften.

Når fronten bliver påvirket/skubbet af et eller andet, f.eks. en lavtryksudvikling på fronten, vil den sættes i bevægelse. Når fronten bevæger sig mod nord vil den, fra en stationær front, blive varmfront, og når den bevæger sig mod syd, vil den blive en koldfront.

Henvisninger:

Kommentarer: