Når en koldfront passerer et område, vil varm luft bliver erstattet af kold luft. Koldfronten har en hældning på 1:50 og er altså noget stejlere end varmfronten. Den varme luft vil blive skubbet op foran og over koldfrontsfladen, hvorved der bliver dannet frontskyer. Nedbørsområdet vil være smallere end ved varmfronten, og nedbøren vil ofte være mere bygeagtig pga. konvektive skyer (Cu/Cb-skyer) i fronten. Dette vil ofte give større nedbørsmængder, og i forbindelse med koldfronten kan vi opleve tordenvejr. Vinden vil normalt dreje fra sydvest til nordvest ved koldfrontspassagen. Maritim Tropikluft (mT) vil bliver erstattet af maritim Polarluft (mP). Før passagen oplever vi dis/finregn og lave skyer, i fronten bygeagtig nedbør og efter fronten opklaring med god sigt, vekslende skydække (Cu-skyer) og til tider byger (Cb-skyer). Dette kaldes også "bagside-vejr".

Koldfronten vil bevæge sig hurtigere end varmfronten, da bevægelsesenergien alene skal bruges til at bevæge fronten. Når koldfronten indhenter varmfronten opstår en okklusion (okkluderet front).

Koldfronten bevæger sig normalt med ca. 60% af vindhastigheden i 500hPa-fladen (18000ft = ca 6km)

Henvisninger:

Kommentarer: