Subsidensinversion kaldes også nedsynkningsinversion (se tegning). Den dannes i højtryksområder og skyldes luftens nedsynkning i højtryk. Ved nedsynkningen opvarmes luften og vil herved udtørre, og det er derfor normalt med tørt og solrigt vejr i højtryk. Luften kan ikke synke ned til overfladen, men må i det laveste lag bredes ud langs overfladen. Dette lag hedder friktionslaget og er 2000-3000ft (ca. 1000m) tykt. Den opvarmede luft stopper derfor oppe over os i subsidensinversionen, i toppen af friktionslaget. Vi vil derfor normalt opleve, at temperaturen fra overfladen aftager til bunden af subsidensinversionen, derpå stiger i et smalt område (inversionen er normalt 1000-2000ft tyk) for derpå atter at aftage op igennem atmosfæren.

Hvis dugpunktsspredningen i bunden af inversionen er 5 grader eller mindre, vil der være stor sandsynlighed for, at de cumulus-skyer (cu), der dannes under inversionen, vil bredes ud i inversionen som et udbredt (overskyet) lag af stratocumulus-skyer (sc). Hvis dugpunktspredningen er større end 5 grader, vil vi normalt kun have skyfrit eller letskyet af cu-skyer (smuktvejrs-cumulus).

Henvisninger:

Kommentarer: