En "temp" er meteorologerne betegnelse for et diagrampapir som er fortrykt med linier og kurver for højdeintervaller, isotermer, fugt- og tøradiabater og q-linier for konstant blandingsforhold. Det dækker oså udtrykket for det telegram som indeholder data fra en radiosondering.

Mange steder overalt i verdenen bliver der 2 gange i døgnet (nogle steder 4 gange) sendt en radiosonde til vejrs fra en radiosondestation. Dette sker kl 0000Utc og kl 1200Utc.

En radiosonde er en ballon hvorunder der er ophængst måleudstyr som måler temperatur og fugtighed op gennem atmosfæren. Da man kender ballonens stigehastighed, kan man ved hjælp af GPS udregne vindretning og -hastighed på vej op gennem atmosfæren, indtil ballonen sprænges pga det lave tryk. Dette foregår normalt et stykke oppe i Stratosfæren (15km). Alle data bliver samlet og sendt til meteorologen som herefter får dem indplottet på et tempdiagrampapir (se tegning - kommer).

Herefter analyserer meteorologen temperne på et kort og anfører skyart, skyhøjder og skyernes vertikale udstrækning samt diverse isningsforhold. Denne analyse giver et godt tredimentionalt billede af den aktuelle atmosfære over et område, og danner baggrunden for prognosekort for luftfarten, som herved bliver varslet om skyer, isning og turbulens over et givet område.

Over Europa bliver der fast sendt ca 80 radiosonder op 2 gange i døgnet.

Kommentarer: