Frontnedbør vil på vore breddegrader starte som sne, men vil på vej mod overfladen overgå til regn, hvis vi i det laveste lag nær overfladen, i en tykkelse på mere end 500m, har positive temperaturer (se varmfront).

Nedbør fra varmfronter kan i vintermånederne dog i specielle tilfælde falde som underkølet regn. Denne opstår ved, at vi får en "varmetunge" skubbet op over varmfrontsfladen, men bibeholder et koldt bundlag inde under frontfladen (se tegning). Nedbøren vil som normalt dannes som sne, vil herefter smelte til regn i det varme lag over frontfladen for herefter at falde ned i det kolde lag under fronten. Regnen vil så befinde sig i et lag med negative temperaturer og vil fryse spontant ved berøring med faste genstande (flyvinger, vejbaner m.m.). Dette kan, især for luftfarten, være særdeles farligt pga. kraftige isdannelser, som viser sig som et glat, tykt islag på flyet (Klaris) og deraf følgende risiko for ulykker.

For landevejstrafikken giver isdannelserne meget glatte veje, og også her der der risiko for ulykker.

Henvisninger:

Kommentarer: