Der vil være tale om regn, som er dannet på normal måde (se f.eks. under varmfront), men som efterfølgende bevæger sig ned i et bundlag (oftest nær overfladen) med negative temperaturer. Regnen vil så være underkølet (flydende nedbør ved negative temperaturer), og hvis en genstand (bil, fly, æbletræ m.m.) bliver ramt, vil nedbøren fryse spontant som et "is-panser", og vi taler om isslag.

Inden for luftfarten er dette et meget alvorligt vejrfænomen, idet en flyvinge, som bliver ramt af underkølet regn, bliver delvis deformeret af isdannelser og kan miste opdriften. Herved er der fare for, at der kan opstå alvorlige ulykker. Derfor varsler flyvemeteorologerne piloter i god tid, hvis der er fare for underkølet nedbør i det område, der gennemflyves. Vi taler inden for luftfarten om "klaris".

For almenheden er det også farligt, idet det giver spejlglatte veje, cykelstier og gangstier også med risiko for ulykker til følge!

Henvisninger:

Kommentarer: