Udløsningstemperatur for termik er den temperatur luften skal opvarmes til for at der er termik til en given højde. Se endvidere under Termik og Stabil/Instabil atmosfære.

Der er flere synoptiske situationer hvor vi oplever at der ikke udløses termik.

I løbet af natten afkøles lufttemperaturen normalt over land. Dette gør at vi i mange vejrsituationer oplever at der fra morgenstunden er blevet dannet en bundinversion, og at der derfor ikke vil være termik til bl.a svæveflyvning. Da luften over land i løbet af formiddagen langsomt varmes op, vil bundinversionen opløses og vi vil efterhånden opleve øgende termik.

Hvis vi ønsker at beregne temperaturen for hvornår der er termik til f.eks 2000ft, bruger vi en temp eller pseudotemp (se under Temp og Pseudotemp). Vi finder nu den lufttemperatur som gør at temperaturen fra overfladen vil aftage 3 grader pr 1000ft (tøradiabat) til den når temperaturen i 2000ft. Dvs at lufttemperaturen skal være 6 grader højere end temperaturen i 2000ft.

Når der under "udløsningstemperatur" nævnes flere temperaturer kan det skyldes forskel mellem landsdelene samt orografiske forhold som f.eks land/kyst.

Kommentarer: