Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Temperatur Sørøg Temp Temperaturmåling Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vejrrekorder (Vejrekstremer) Vind og vindstød Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Wind shear

Konvergenszone

En konvergenszone opstår i et område, hvor to vindsystemer med forskellig vindretning mødes (støder sammen) langs en linie. Herved løftes luften op langs linien, og der dannes normalt cumulusskyer (Cu) og cumulonimbusskyer (Cb) og dermed bygevejr, som lokalt kan være ledsaget af torden. En konvergenszone betegnes også som en konvergenslinie, og i ekstreme tilfælde tales der om "squall-lines".

Den mest kendte konvergenszone er "Den Intertropiske Konvergenszone" (ITCZ), som strækker sig hele vejen rundt om jorden nær ækvator. Den dannes hvor nordøstpassaten møder sydøstpassaten, kan ses og følges på vore satellitbilleder og består udbredt af Cu- og Cb-skyer med mange regn- og tordenbyger.

I Danmark optræder der i forårs- og sommermånederne til tider en mere fredelig konvergenszone, nemlig en søbrisefront, der klassisk ligger langs den jyske højderyg normalt uden nedbør, men med en udbredt linie af Cu-skyer.

Se intertropisk konvergenszone
• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...