Kulde opstår når luftens molekylehastighed aftager.

Temperatur måles ved at se på molekylehastigheden og når molekylerne står stille har vi nået det absolutte nulpunkt. Det opnår vi ved minus 273,15 grader celcius eller som det også hedder 0,0 grader kelvin (K). Denne temperatur findes ikke naturligt i vores atmosfære.

Når molekylehastigheden fra dette stadie øges, vil temperaturen stige. Jo højere molekylehastighed jo højere temperatur.

Kommentarer: