Dannes ved uens opvarmning af land/vand og vil i Danmark typisk optræde i forårsmånederne til ind i juli måned. Hvis landområder i løbet af formiddagen opvarmes og bliver varmere end det tilstødende vand, vil der i løbet af formiddagen dannes et (termal)lavtryk over land, og hermed et tilsvarende højtryksområde over vand. Herved vil luften fra vand (højtryk) bevæge sig ind over kysten og videre ind over landområdet (lavtryk) og dette kaldes Søbrise. Vi regner med klassisk at skulle have en temperaturforskel på 5 grader eller mere mellem land og vand, for at få startet søbrisen. Jo større temperaturforskel, jo kraftigere vind.

Om aftenen når solopvarmingen af jorden er endt, og jorden pga. udstråling bliver afkølet, vil temperaturen efterhånden være højere over vand end over land. Vandtemperaturen og dermed lufttemperaturen over hav kan i løbet af et døgn højst variere een grad, mens lufttemperaturen over land i forårsmånederne i løbet af et døgn kan variere ganske meget. Vi vil nu have lavtryk over vand og højtryk over land, da temperaturen over hav vil være højere end over land, og hermed starter Landbrisen, som er modsat rettet Søbrisen, altså fra land ud over vand, men noget svagere.

Sommer- og vintermonsunen over Indien er i realiteten store land- og søbriser som har en årsvariation i stedet for en døgnvariation.

Henvisninger:

Kommentarer: