Forskellen mellem temperatur og dugpunktstemperatur udtrykt i grader, f.eks. 4 grader. Jo større dugpunktsspredning, jo mere tør er luften, og omvendt er luften fugtigere jo mindre spredning.

Når vi har en dugpunktsspredning på 0 grader, er luften mættet, dvs. den relative fugtighed er 100%. Dugpunktsspredningen kan bruges ved udregning af skybasen (bunden) af cumulusskyer (Cu), som er konvektive skyer. De kaldes også populært "blomkåls-skyer". Ved at gange dugpunktsspredningen med 400 får man Cu-basen i ft.

Eks: Temperaturen er (eller bliver) 15 grader og dugpunktstemperaturen er 8 grader. Dugpunktsspredningen er 7 grader ganget med 400, dvs. højden til undersiden af Cu-skyerne (basen) er 2800ft.

Kommentarer: