Passaterne opstår ved dannelsen af den generelle globale trykfordeling, se "vindsystem (det globale)".

Når vi ser på den nordlige halvkugle af jorden, vil vi her finde Nordøstpassaten, som bevæger sig fra det suptropiske højtryksbælte (ca. 30 grader N) mod syd til den Intertropiske Konvergenszone i ækvatorområdet (ITK, ITCZ eller Kalmebæltet). Pga. corioliskraften vil vinden blive afbøjet til højre, og herved får vi dannet Nordøstpassaten.

Spejlvendt vil vi på den sydlige halvkugle opleve, at der dannes Sydøstpassaten.

Passatvinde kaldes også for Tradewinds. Ordet "Tradewinds" stammer fra sejlskibstiden, hvor handelsfolk (handel=trade) brugte Nordøstpassaten til at komme fra Europa til Amerika. Også i dag kan handelsskibe via Rutevejledningstjenester udnytte kendskabet til disse fremherskende vindsystemer.

Henvisninger:

Kommentarer: