Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Temperatur Sørøg Temp Temperaturmåling Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vejrrekorder (Vejrekstremer) Vind og vindstød Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Wind shear

Chill-factor

Kaldes også kuldeindeks. 
Mange mennesker har oplevet, at de, med en vejrudsigt som lover 5-8 graders varme, har følt det som om, det var frostvejr. Følelsen opstår, når det begynder at blæse. 
Menneskets indbyggede termometer er huden, idet det er varmeafgivelsen fra huden, der bestemmer hvor varm eller hvor koldt, vi føler det. Ved udækket hud (f.eks. bar overkrop) vil vi i vindstille vejr føle en bestemt temperatur, men hvis vi har vind, der passerer kroppen, vil vi få en øget afgivelse af varme fra kroppen (afkøling), og vores indbyggede termometer fortæller os så, at det er blevet koldere, selv om den officielt målte temperatur er den samme. 
Hvis den målte temperatur er 10 grader, vil kroppen ved en vind på 20 knob føle det som om, temperaturen kun er 2 grader. Denne temperatur kaldes chill-factor. 
Luftfugtigheden har også indflydelse på chill-factoren, men indgår normalt ikke i tabellerne. Ved høj fugtighed har huden svært ved at afgive varme. Det kender vi til, når der er høj temperatur og fugtighed, og hvor man kan blive utilpas af den "trykkende" varme. Ved lav fugtighed får vi en større "fordampning" og mere behagelige forhold. Fugtigheden betyder ikke meget i forhold til vinden, men ved lav fugtighed vil vi have lavere chill-factor. 
For udregning af chill-factor kan du gå til www.dmi.dk og gå til "Vejrlommeregner".

• • •

Kommentarer:

skrev:
Hej Verner Har lige googlet chill-factor og søgt under Det oprindelige kuldeindeks: DMI. Her har John Cappelen vist en formel og ham kan du kontakte for yderligere oplysninger. Mange hilsner Steen
onsdag d. 28. februar 2018 kl. 10:09
skrev:
Hej Verner. Tak for spørgsmålet. Mig bekendt findes der ikke en formel/ligning for chill-factor, men der findes da fine overskuelige tabeller. Du kan evt kontakte forskningsafdelingen på DMI og spørge dem. Mange hilsner Steen
onsdag d. 28. februar 2018 kl. 09:58
skrev:
Kan der ikke angives en formel for udregning af denne chill-faktor? Der er jo kun to ubekendte; vindstyrke og temperatur?
onsdag d. 28. februar 2018 kl. 07:47