Klassisk vil frontlavtryk og frontbølger på polarfronten udvikles ved New Foundland, for herefter at bevæge sig mod øst, syd om Island, og videre mod centrale Skandinavien, men i virkeligheden vil lavtrykkene ofte følge mange forskellige baner styret af den skiftende højdestrømning.

Vi ser her på den klassiske udvikling, og her vil frontlavtrykkene under deres bevægelse mod øst uddybes, og der vil sædvanligvis dannes nye frontbølger på polarfronten vest for hovedlavtrykket. Vi får herved dannet en Cyklonfamilie. Frontbølgerne vil på deres vej østover efterhånden okkludere, hvorefter energien bliver opbrugt og lavtrykket svækkes.

På skitsen ser vi den mest udviklede frontbølge til højre på skitsen og de nye frontbølger til venstre.

Henvisninger:

Kommentarer: