Temperaturen måles i 2 meters højde over overfladen. Til målingen bruges et termometer.

Måleenheden er ofte grader Celcius (C) hvor vandets frysepunkt er sat til 0 grader og dets kogepunkt til 100 grader. Andre måleenheder er Fahrenheit (F) hvor vandets frysepunkt er 32 grader og kogepunkt 212 grader og Kelvin (K) hvor luftens absolutte nulpunkt (se temperaturmåling) er minus 273,15 grader celcius. Endvidere kan man på gamle termometre se måleenheden Reamur (R) hvor vands frysepunkt er 0 grader og kogepunkt 80 grader.

Da luft er svær at opvarme, vil vores lufttemperatur opnås ved at kortbølget varmestråling fra solen opvarmer overfladen, som igen udsender langbølget varmestråling som opvarmer det laveste luftlag.

Mht. varmetransport, se da under advektion og konvektion.

Henvisninger:

Kommentarer: