Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Temperatur Sørøg Temp Temperaturmåling Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vejrrekorder (Vejrekstremer) Vind og vindstød Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Wind shear

Temperatur

Temperaturen måles i 2 meters højde over overfladen. Til målingen bruges et termometer.

Måleenheden er ofte grader Celcius (C) hvor vandets frysepunkt er sat til 0 grader og dets kogepunkt til 100 grader. Andre måleenheder er Fahrenheit (F) hvor vandets frysepunkt er 32 grader og kogepunkt 212 grader og Kelvin (K) hvor luftens absolutte nulpunkt (se temperaturmåling) er minus 273,15 grader celcius. Endvidere kan man på gamle termometre se måleenheden Reamur (R) hvor vands frysepunkt er 0 grader og kogepunkt 80 grader.

For omregning mellem de forskellige temperaturer gå til www.dmi.dk og søg under "Vejrlommeregner".

Da luft er svær at opvarme, vil vores lufttemperatur opnås ved at kortbølget varmestråling fra solen opvarmer overfladen, som igen udsender langbølget varmestråling som opvarmer det laveste luftlag.

Mht. varmetransport, se da under advektion og konvektion.

Se chill-factor, minimum-temperatur, maksimum-temperatur og temperaturmåling
• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...