Et lavtryk er defineret som et område, hvor trykket er lavere end omgivelserne. Grafisk kan lavtrykket betragtes som en skål, hvor det laveste tryk er i bunden af skålen.

Pga. trykgradientkraften vil luften fra omgivelserne bevæge sig ind mod lavtrykskernen, (ligesom en væske vil løbe ind mod bunden af skålen!), men på den nordlige halvkugle vil vinden pga. corioliskraften, og i lavt niveau fritionskraften, blive afbøjet til højre, hvorved resultatet vil blive en vind, som blæser skråt ind over isobarerne og ind i lavtrykscentret med det lave tryk til venstre og det høje tryk til højre (se Vindsystem (det globale)). Jo tættere der er mellem isobarerne omkring lavtrykket, jo stejlere er isobarfladerne og desto kraftigere vind, vil der optræde. Luften vil i lavtryksområdet blive tvunget til vejrs. Herved afkøles luften, som fortættes til skyer, som sandsynligvis giver nedbør.

Der skelnes mellem to lavtryksformer, nemlig Det Dynamiske Lavtryk, som er et koldkernet lavtryk, som pga. den kolde kerne forstærkes med højden. Dette lavtryk dannes på Polarfronten, klassisk omkring 60 grader nord/syd, hvor de polare østenvinde møder de sydvestlige vinde i vestenvindsbæltet (Polarfronten).

Det Termiske Lavtryk dannes pga den kraftige opvarmning i ækvatorområdet, hvor Nordøstpassaten og Sydøstpassaten (Tradewinds) mødes i Den Intertropiske Konvergenszone (se Konvergenszone). Vi vil her få dannet et helt lavtryks-bånd rundt om ækvator. Det er i disse lavtryks-bånd at Tropiske cykloner dannes. Lavtrykket er varmkernet, hvorved det med højden ændres til et højtryk.

Ordet "Tradewinds" stammer fra sejlskibs-tiden, hvor handelsfolk (handel=trade) brugte Nordøstpassaten til at komme fra Europa til Amerika.

Henvisninger:

Kommentarer: