Lavtryk

Et lavtryk er defineret som et område, hvor trykket er lavere end omgivelserne. Grafisk kan lavtrykket betragtes som en skål, hvor det laveste tryk er i bunden af skålen.

Pga. trykgradientkraften vil luften fra omgivelserne bevæge sig ind mod lavtrykskernen, (ligesom en væske vil løbe ind mod bunden af skålen!), men på den nordlige halvkugle vil vinden pga. corioliskraften, og i lavt niveau fritionskraften, blive afbøjet til højre, hvorved resultatet vil blive en vind, som blæser skråt ind over isobarerne og ind i lavtrykscentret med det lave tryk til venstre og det høje tryk til højre (se Vindsystem (Det Globale). Jo tættere der er mellem isobarerne omkring lavtrykket, jo stejlere er isobarfladerne og desto kraftigere vind, vil der optræde. Luften vil i lavtryksområdet blive tvunget til vejrs. Herved afkøles luften, som fortættes til skyer, som sandsynligvis giver nedbør.

Der skelnes mellem to lavtryksformer, nemlig Det Dynamiske Lavtryk, som er et koldkernet lavtryk, som pga. den kolde kerne forstærkes med højden. Dette lavtryk dannes på Polarfronten, klassisk omkring 60 grader nord/syd, hvor de polare østenvinde møder de sydvestlige vinde i vestenvindsbæltet (Polarfronten).

Det Termiske Lavtryk dannes pga den kraftige opvarmning i ækvatorområdet, hvor Nordøstpassaten og Sydøstpassaten (Tradewinds) mødes i Den Intertropiske Konvergenszone (se Konvergenszone). Vi vil her få dannet et helt lavtryks-bånd rundt om ækvator. Det er i disse lavtryks-bånd at Tropiske cykloner dannes. Lavtrykket er varmkernet, hvorved det med højden ændres til et højtryk.

Ordet "Tradewinds" stammer fra sejlskibs-tiden, hvor handelsfolk (handel=trade) brugte Nordøstpassaten til at komme fra Europa til Amerika.

Lavtryk

• • •

Kommentarer:

skrev:
Hej Bjarne. Du har ret :) Ved højtryk blæser vinden "clockwise" rundt om kernen. Lige som viserne på et ur. Ved lavtryk er det modsat, altså "anti-clockwise". Hilsen Steen
søndag d. 17. januar 2016 kl. 08:36
skrev:
kan man sige at ved højtryk drejer vinden højre om og ved lavtryk drejer vinden venstre om, min datter siger at vinden drejer samme vej, om de forskellige tryk. Vi kunne ikke rigtig blive enig, så jeg håber jeg har ret.
lørdag d. 16. januar 2016 kl. 13:02
skrev:
Hej Kasper. Ordbogen har jeg lavet som en udvidet ordbog hvor jeg prøver at fortælle lidt mere om de forskellige emner end i en normal ordbog. Jeg har bevidst prøvet på ikke lavet den som en ”tung lærebog” . Derfor er du, som jeg skriver på forsiden (Spørgsmål & Svar), meget velkommen til at sende mig en mail hvor du mere konkret fortæller hvad dit spørgsmål går ud på, så skal jeg sende dig et personligt svar. Mange hilsner Steen
mandag d. 5. januar 2015 kl. 10:35
skrev:
Kan du uddybe dynamisk lavtryk lidt mere?
søndag d. 4. januar 2015 kl. 11:39
skrev:
Hej Olga. Indrømmet, meteorologi kan være et vanskeligt emne at beskrive og forstå. Du er meget velkommen til at sende mig en mail med hensyn til dine lavtryks-problemer, så er jeg sikker på at vi i fællesskab nok skal få dem løst. Du kan også prøve at finde en ”ordbog” på nettet og se om du der kan få en bedre forklaring! Mange hilsner Steen.
fredag d. 9. maj 2014 kl. 09:31
skrev:
Kan i ikke forklare det bedre næste gang?!
torsdag d. 8. maj 2014 kl. 10:29